Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Αίτηση στο Ειρηνοδικείο Αιγιάλειας
Αίτηση στο Ειρηνοδικείο Αιγιάλειας
Δευτέρα, 18 Μάιος 2009 00:00

Αίτηση του Συλλόγου "ΙΡΙΔΑ" στο Ειρηνοδικείο Αιγιάλειας


Των: 1) Ανδρέα Κοντόπουλου, κατοίκου Αιγίου (Ανδρέου Λόντου 4)
2) Κωνσταντίνου Λάφη, κατοίκου Αιγίου (Οθωνος 28)
3) Ευαγγελία Κορκοτσέλου, κατοίκου Αιγίου
4) Στράτου Χαριτωνίδη, κατοίκου Αιγίου (Σκουφά 39) ) Μιχάλη Μπιτσάκου, κατοίκου Αιγίου (Κ. Θεοδώρου 8)

ΚΑΤΑ
Των:   1) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Αιγίου και
2) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγίου, νομίμως εκπροσωπουμένου.        

Εμείς οι αιτούντες είμαστε κάτοικοι της πόλεως Αιγίου και μέλη του Περιβαλλοντολογικού συλλόγου με την επωνυμία "Περιβαλλοντολογική δράση για την Αιγιαλεία" ή "ΙΡΙΔΑ". Στον παλιό λιμένα του Αιγίου ευρίσκεται κτίσμα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου που την εκμετάλλευση αυτού έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου το οποίο είναι μισθωμένο στον πρώτο των καθών και χρησιμοποιείται σαν καφέ - μπαρ - πιτσαρία -σνακμπαρ.
Το κατάστημα αυτό βρίσκεται εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Αιγίου και ο πέριξ αυτού χώρος έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από την επιχείρηση του μισθωτή. Στην βόρεια πλευρά αυτού του ακινήτου και προς την πλευρά της θάλασσας υπάρχει διάδρομος πλάτους 4,5 μέτρων και μήκους 34 μέτρων περίπου, ο οποίος παρ'ότι είναι κοινόχρηστος αφού όλοι οι χώροι και γενικά τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα, ανήκοντα κατά κυριότητα στο Δημόσιο, κατά χρήση δε και εκμετάλλευση στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι στον δεύτερο των καθών, αυτοί εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση μας αλλά και όλων των πολιτών, τοποθετώντας επί σιδεροκατασκευής και σε μήκος 34 μέτρων περίπου και πλάτους 4,5 μέτρων ξύλινο δάπεδο. Επ'αυτού έχουν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα, ξύλινες εισόδους, σκέπαστρα, κ.λ.π., με αποτέλεσμα να καθίσταται απροσπέλαστο το εν λόγω διάδρομος-πεζοδρόμιο, τόσο από την δυτική πλευρά όσο και από την ανατολική, αφού ο χώρος αυτός παρ'ότι είναι κοινόχρηστος, με τις παρούσες συνθήκες έχει ιδιωτικοποιηθεί και είναι αδύνατη η χρήση του.
Ο διάδρομος που έχει καταληφθεί ήταν ελεύθερος στον οποιοδήποτε ο οποίος μπορούσε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να χρησιμοποιεί αυτόν.

Παρ'ότι έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως εμείς και πολλοί άλλοι και παρ'ότι τους καλέσαμε να απελευθερώσουν την ανωτέρω κατασκευή και επαναφορά του χώρου στην πρότερα κατάσταση διευκολύνοντας την κίνηση και την χρήση του κοινοχρήστου χώρου από τους συμπολίτες μας - πολίτες τίποτα δεν έπραξαν. Ως γνωστό τα πεζοδρόμια είναι πράγματα κοινής χρήσης, προορισμένης αυτά από το νόμο για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία των πεζών. Η τοποθέτηση κατασκευάσματος στο πεζοδρόμιο - διάδρομο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετείται και οπωσδήποτε να μην παρεμποδίζεται σοβαρά ή και να αναιρείται η κοινή κατά τον προορισμό του χρήση του πεζοδρομίου και βέβαια μετά από χορήγηση σχετικής προς τούτο άδειας, από την αρμόδια υπηρεσία της οποίας ευρίσκεται το πεζοδρόμιο.
Σε αντίθετη περίπτωση η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στο πεζοδρόμιο προσβάλλει παράνομα το δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση του πεζοδρομίου, αλλά και την ικανότητα αυτού για ακώλυτη ανάπτυξη κάθε νόμιμης δραστηριότητας, η οποία μπορεί να ανάγεται και στην οικονομική ή επαγγελματική σφαίρα αυτού, δηλαδή εκδηλώσεις της προστατευόμενης από το άρθρο 5§1 του συντάγματος ελευθερίας του ατόμου, η οποία στο σύνολο της αποτελεί στοιχείο του επί της προσωπικότητας δικαιώματος αυτού, το οποίο προστατεύεται, σε περίπτωση παράνομης προσβολής του από το άρθρο 57 του Α.Κ.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος, δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση του άνω κοινοχρήστου πράγματος (πεζοδρομίου) και με το δεδομένου ότι όσον αφορά τη χρήση των κοινοχρήστων πραγμάτων, πλατειών, οδών, λιμνών, θαλασσών, ποταμών κ.λ.π. το κατεπείγον είναι διαρκές γιατί και η ανάγκη χρήσης είναι διαρκής, απρόβλεπτη και πολυπρόσωπη, διαφορετικά προσβάλλεται βάναυσα και ασυνείδητα το δικαίωμα μας αλλά και όλων των πολιτών για ακώλυτη χρήση των κοινοχρήστων αυτών πραγμάτων, η οποία χρήση ικανοποιεί διαρκή
μαζική κοινωνική ανάγκη εκτεινόμενη σε συνεχή χρόνο. Έτσι το κατεπείγον για την προστασία της είναι και αυτό διαρκές.
       
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ:
Να γίνει δεκτή η αίτηση μας. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να υποχρεωθούν οι καθών σε άρση της παρανόμου αυτής προσβολής και σε παράλειψη της στο μέλλον. Να υποχρεωθούν οι καθών να απομακρύνουν και ν'αποξηλώσουν από το αναγραφόμενο στο ιστορικό διάδρομο - πεζοδρόμιο την σιδεροκατασκευή τοποθετημένη κατά μήκος 34μ. περίπου και σε πλάτος 4,5μ., το επ'αυτής ξύλινο δάπεδο με τα τραπεζοκαθίσματα, ξύλινες εισόδους, σκέπαστρα, και ότι άλλο εμποδίζει ή αναιρεί την κοινή κατά τον προορισμό του χρήση του πεζοδρομίου, διαφορετικά να επιτραπεί τούτο σ'εμάς με δαπάνες των καθών. Ν'απαγορευθεί σ'αυτούς να προβούν στο μέλλον σε κάθε παρόμοια παράνομη ενέργεια, προσβάλλουσα το επί της προσωπικότητας δικαίωμα μας και ειδικότερα το δικαίωμα μας για ελεύθερη και ακώλυτη χρήση του πιο πάνω κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου - διαδρόμου). Ν'απειληθεί κατά του πρώτου των καθών και του εκπροσώπου του δεύτερου των καθών χρηματική ποινή 100.000,00€ και προσωπική κράτηση διαρκείας ενός έτους για τον πρώτο των καθών και ίδιας διάρκειας για τον εκπρόσωπο του δεύτερου των καθών και για κάθε παράβαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί στους καθών η δικαστική μας δαπάνη.

Αίγιο 18-5-2009 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Μάιος 2009 07:02
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.