Κυριακή, 09/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Ομάδα προστασίας Αλυκής -::- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αλυκή Αιγίου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αλυκή Αιγίου
Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 19:25

Περίληψη: Οι μοναδικές περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές ιδιότητες της Αλυκής Αιγίου προσφέρονται για ανάπτυξη ενός πρότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης και θα βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Εισήγηση προς το ΔΣ της Ίριδας κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της 14ης Οκτωβρίου 2009. 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου.

Εισαγωγή.

Η Αλυκή Αιγίου είναι μία από τις μικρότερες σε έκταση περιοχές του Δικτύου Natura-2000 στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει τη μεγάλη περιβαλλοντική αξία της (τόσο μικρές περιοχές συνήθως δεν μπαίνουν στο Δίκτυο). Ταυτόχρονα διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα ανάδειξης τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

 1. Είναι από τις πιο προσιτές περιοχές του Δικτύου Natura-2000 στο ευρύ κοινό.
 2. Είναι καλά μελετημένη και γνωρίζουμε πολλά για αυτήν
 3. Η άγρια φύση (και ιδιαίτερα τα πουλιά) παρατηρούνται πολύ εύκολα.
 4. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων και αποτελεί «μικρογραφία» ενός μεγάλου υγροτόπου (ανεκτίμητης αξίας «οικολογικό σχολείο»).
 5. Υπάρχει ήδη μακρά ιστορία προστασίας (πρωτοποριακή για την Ελλάδα) και ευαισθητοποίηση του κοινού. Συνεπώς προγράμματα ανάδειξης και ευαισθητοποίησης θα τύχουν αποδοχής (μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας).

Για τους λόγους αυτούς έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στο παρελθόν πολλές δράσεις ανάδειξης (περιβαλλοντικά προγράμματα σχολείων, εκθέσεις, οι πρώτες στην Ελλάδα εκδηλώσεις παρατήρησης πουλιών, δημοσιεύσεις κ.λπ.). Οι 40.000 επισκέπτες για παρατήρηση των κύκνων το χειμώνα 2001 - 2002 αποτελούν απόδειξη των δυνατοτήτων της Αλυκής. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια. Αυτή πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, όχι μόνο επειδή μπορεί αν γίνει αλλά και επειδή η Αλυκή πλέον απειλείται σοβαρά από την επέκταση αρνητικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και χρειάζεται μια «εναλλακτική» πρόταση.

Η σκοπιμότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα στοχεύει τόσο στα σχολεία της περιοχής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας χρειάζεται για τους εξής λόγους:

 • θα  βοηθήσει τα  σχολεία της  περιοχής  στην  αναγνώριση  των  βασικών στοιχείων της ποιότητας ζωής τους
 • θα βοηθήσει στη στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα
 • θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Από τη λειτουργία προγραμμάτων σε αντίστοιχες (και συχνά με λιγότερα πλεονεκτήματα) περιοχές, αλλά και από την εμπειρία των Κ.Π.Ε., είναι σαφές ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Αλυκή θα έχει μεγάλη επιτυχία.

Η δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα χωρίζεται αρχικά σε δύο επίπεδα (Δημοτικό - Γυμνάσιο) και αργότερα σε τρία (Νηπιαγωγείο-πρώτες τάξεις Δημοτικού / τελευταίες τάξεις Δημοτικού Γυμνάσιο / Λύκειο). Επίσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες επισκέψεων από τα σχολεία, το πρόγραμμα θα μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

 1. πλήρες πρόγραμμα (πρωί - μεσημέρι, με προδιαγραφές προγραμμάτων Π.Ε., αξιολόγηση, ενταγμένο σε ευρύτερα προγράμματα)
 2. εκπαιδευτική επίσκεψη (για σχολεία που απλά περνούν και έχουν λίγο χρόνο να διαθέσουν, π.χ. στα πλαίσια σχολικών εκδρομών).
 3. Επίσης θα χωρίζεται, ανάλογα με την εποχή σε πλήρη εξερεύνηση της Αλυκής (φθινόπωρο και άνοιξη, όπου τα σχολεία θα κάνουν το γύρο της λιμνοθάλασσας) και σε παρατήρηση από τη μερικά του δρόμου (το χειμώνα όταν η διέλευση από την παραλία είναι και δύσκολη και ενοχλητική για τα πουλιά που διαχειμάζουν).

Οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος, χωρίς να είναι πάντα όλες ενταγμένες σε κάθε ένα από τα προγράμματα, θα είναι οι εξής:

 1. παρατήρηση - αναγνώριση πουλιών
 2. αναγνώριση και καταγραφή βλάστησης
 3. μελέτη  των  διαφορετικών  οικοσυστημάτων   (καλαμιώνας,   ανοιχτά  νερά, αλμυρόβαλτος, γλυκά νερά, κανάλια, παραλιακή ζώνη) και των οργανισμών που ζουν σε αυτά αναγνώριση επεμβάσεων και απειλών
 4. Δεξιότητες στη φύση και ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά (προσανατολισμός, διάσχιση περιοχών, αποφυγή ενόχλησης ζώων και καταστροφής βλάστησης κ.λπ.)
 5. Μελέτη και «ανάγνωση» των πληροφοριών που δίνουν τα σκουπίδια στην παραλία Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων
 6. Επικοινωνία (συνέντευξη σε περαστικούς, ερωτηματολόγια κ.λπ.)

Για τα παραπάνω θα χρειαστούν τα παρακάτω υλικά:

 1. Φύλλα εργασίας (τυπωμένα σε απλό υπολογιστή)
 2. Εποπτικό υλικό (πλαστικοποιημένες σελίδες)
 3. Εισαγωγική παρουσίαση στο powerpoint. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής θα γίνεται με πλαστικοποιημένες σελίδες επί τόπου ή στο λεωφορείο.
 4. Πινακίδες    σε    επιλεγμένα    σημεία    (ξύλινες    με    πυρογράφο    ή    με πλαστικοποιημένες σελίδες).
 5. Υλικό πεδίου (τσάντες, φαρμακείο, μεζούρες, δοχεία κ.λπ.)
 6. 3 τηλεσκόπια

Σε αυτό το σημείο τονίζουμε ότι, με εξαίρεση τα τηλεσκόπια, δεν χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο υλικό.

Το πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνεται από εθελοντές (π.χ. φοιτητές των ΤΕΙ) μετά από εκπαίδευση και πιλοτικές επισκέψεις με σχολεία και γνωστούς εκπαιδευτικούς της περιοχής.

Το πλήρες πρόγραμμα θα δοθεί για έγκριση στις Δ/νσεις Π.Ε. Αχαΐας (όπως στη Φτέρη). Μπορεί επίσης να μελετηθεί η συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Ακράτας (αφότου στηθεί το πρόγραμμα στη βασική του δομή - ώστε να μην επηρεαστούν οι προτεραιότητες που επιθυμούμε). Για αυτό το σκοπό θα ετοιμαστεί χωριστή εισήγηση με το παιδαγωγικό σκεπτικό, τα πιλοτικά φύλλα εργασίας και την αξιολόγηση.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 19:36
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.