Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Έγκριση Σχεδίου Νόμου για την κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
Έγκριση Σχεδίου Νόμου για την κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2009 00:00

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κ. Γιώργος Σουφλιάς, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση τo Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταθέτουμε, σήμερα, στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.
Το κύριο αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εισαγωγή κανόνων και η παροχή ενός καινούργιου μέσου για την προστασία, τη διαχείριση, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό όλων των Τοπίων στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο θέμα αυτό. Αφορά σε Τοπία εξαιρετικής αξίας, αλλά και σε Τοπία υποβαθμισμένα ή χωρίς ιδιαιτερότητα.

Πεδίο εφαρμογής είναι ολόκληρη η Επικράτεια των Χωρών, καλύπτοντας έτσι τις φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών υδάτων και των θαλασσίων περιοχών. Με την υιοθέτηση από την Ελλάδα αυτής της Σύμβασης, επιτυγχάνεται η αναγνώριση της ιδιαίτερης Φύσης του Τοπίου και θεσπίζεται ένα ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο προστασίας του.
Η καλύτερη εφαρμογή των όρων και η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζεται:

- με τη λήψη γενικών μέτρων, όπως είναι π.χ. η νομική αναγνώριση των Τοπίων και η εγκαθίδρυση πολιτικών για την προστασία και τη διαχείρισή τους,
- με τη θέσπιση συγκεκριμένων εθνικών μέτρων, τα οποία δε θα δίνουν μόνο έμφαση στην προώθηση ειδικών -με θέμα τα Τοπία- σχολικών και πανεπιστημιακών κύκλων μαθημάτων, αλλά θα στοχεύουν και στην αύξηση της ευαισθησίας των πολιτών και των Δημοσίων Αρχών. Θα ενισχυθεί έτσι η παρακολούθηση και η καταγραφή των όποιων μεταβολών που ενδεχομένως να μετασχηματίζουν τα Τοπία,
- με την προώθηση και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως είναι για παράδειγμα η ανταλλαγή ειδικών Εμπειρογνωμόνων για τα Τοπία, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευσή τους και να αυξηθεί η πληροφόρηση, ώστε να εφαρμόζονται καλύτερα τα κοινά προγράμματα για τα Τοπία,
- με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Μερών κατά τη χάραξη διεθνών πολιτικών και προγραμμάτων, ώστε να εξετάζεται και να λαμβάνεται υπ’ όψιν η διάσταση των Τοπίων.

 

Βασικό μέλημα και προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η ισορροπημένη και αρμονική σχέση μεταξύ των κοινωνικών αναγκών και της οικονομικής δραστηριότητας από τη μια μεριά, και του περιβάλλοντος από την άλλη.
Αξιοσημείωτο, επομένως, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά στη Σύμβαση (Άρθρο 11) για την επιβράβευση της συμμετοχής του ευρύτερου κοινού καθώς και των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τα Τοπία.
Στη σύμβαση αναγνωρίζεται ότι το Τοπίο αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και παγίωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ότι είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε.

Όλα τα διεθνή κείμενα, που ασχολούνται με τη διαχείριση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, συμβάλλουν στην προστασία της ποιότητας και της ποικιλίας όλων των Τοπίων. Κανένα, όμως, δεν ασχολείται απευθείας με τα Ευρωπαϊκά Τοπία και τη διατήρησή τους. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία τόσο συντονισμένη προσπάθεια. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μέσω της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, κάνει ακόμα ένα βήμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και για την προστασία των Τοπίων στη χώρα μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή χρειαζόμαστε τη συστηματική, αποφασιστική και ενεργό συμμετοχή όλων σας».


Στοιχεία για τη Σύμβαση

Η Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Τοπίου θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπληρωματική της Σύμβασης της UNESCO, η οποία αφορά την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.
Η Σύμβαση υπογράφτηκε από 35 Χώρες Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2009 10:17
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.