Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Δελτίο Τύπου από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας
Δελτίο Τύπου από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας
Πέμπτη, 27 Μάιος 2010 07:36

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας ενημερώνει για το θέμα "Το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης Αποχετευτικού Δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων στην περιοχή των δύο γειτονικών Δήμων Ακράτας και Αιγείρας":

Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα,
Μαζί με τις θερμότερες ευχές μας για κάθε επιτυχία στο εξαιρετικά δύσκολο έργο που αναλάβατε ως Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θεωρούμε υποχρέωση μας να σας υποβάλλουμε το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας, αλλά και του συνόλου των μονίμων κατοίκων και των παραθεριστών της παραλιακής περιοχής Ακράτας-Αιγείρας για άμεση επίλυση του χρόνιου προβλήματος έλλειψης Αποχετευτικού Δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων στην περιοχή των δύο γειτονικών Δήμων Ακράτας και Αιγείρας, οι οποίοι κατά την τελευταία 20ετία παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη και μεγάλη αύξηση των οικοδομών, κυρίως στην παραλιακή τους περιοχή, χωρίς όμως να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, γεγονός που έχει τραγικές συνέπειες για το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής όλων μας.

Ο Σύλλογος μας επί σειρά ετών αγωνίζεται υποβάλλοντας προτάσεις, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις, συγκεντρώνοντας υπογραφές πολιτών και οργανώνοντας πολυπληθείς ανοιχτές συγκεντρώσεις με κύριο αίτημα να αποκτήσει, επιτέλους, η περιοχή Ακράτας-Αιγείρας Τοπική Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων και Αποχετευτικό Δίκτυο, τουλάχιστον (σε πρώτη φάση) στην πυκνοδομημένη παραλιακή περιοχή των δύο Δήμων, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατον!), ιδιαίτερα στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, να υλοποιηθεί το μεγαλεπίβολο αποχετευτικό έργο που έχει αλλεπάλληλες φορές εξαγγελθεί από τους δύο πρώην Γεν. Γραμματείς της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και από τους Δημάρχους Ανατολικής Αιγιάλειας.

Το συγκεκριμένο πολυσυζητημένο έργο αφορά την κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού που θα μεταφέρει τα λύματα όλων των Δήμων της Ανατ. Αιγιαλείας (από την Αιγείρα έως το Αίγιο) στον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου, ο οποίος, όμως, θα πρέπει προηγουμένως να αναβαθμισθεί ώστε να είναι εφικτό να δεχθεί τον πολύ αυξημένο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όγκο λυμάτων όλων των περιοχών της Ανατολικής Αιγιαλείας.


κ. Γενικέ,

Κάθε καλοκαίρι η θάλασσα μας και ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή μας επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό από ηθελημένες και αθέλητες διαρροές λυμάτων από πλήθος απορροφητικούς ή ημι-απορροφητικούς βόθρους, αλλά και από απαράδεκτες ενέργειες ασυνείδητων, με αποτέλεσμα να ζούμε, κατά τους θερινούς μήνες, σε ιδιαίτερα προβληματικές και υποβαθμισμένες συνθήκες, που αποτυπώνονται επιγραμματικά στις δύο τελευταίες Ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, (τις οποίες σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση).

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να πληροφορήσετε όλους εμάς που αγωνιούμε για το παρόν και το μέλλον της περιοχής μας:

1)    Αν η μελέτη του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Αιγείρα έως τον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου εστάλη, το Φθινόπωρο του 2009 για έγκριση στα αρμόδια Υπουργεία, όπως μας είχε διαβεβαιώσει ο πρώην Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας κατά την ειδική ενημερωτική συνάντηση που είχαμε μαζί του περί το τέλος Αυγούστου 2009.
2)    Αν οι Δήμαρχοι Ακράτας και Αιγείρας έχουν υποβάλει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρόσφατες μελέτες για την κατασκευή Τοπικών Αποχετευτικών Δικτύων στην παραλιακή τους περιοχή (όπως έχουν δημόσια δεσμευτεί αλλεπάλληλες φορές) και αν υπάρχουν προοπτικές άμεσης χρηματοδότησης και υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων, που αποτελούν ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ για την περιοχή μας.
3)   Αν υπάρχουν πλέον, με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ορατές προοπτικές χρηματοδότησης του μεγάλου έργου κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Ανατ. Αιγιαλείας, δεδομένου μάλιστα ότι ο πρώην Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας μας είχε διαβεβαιώσει ότι το
ανωτέρω έργο θα δημοπρατηθεί εντός του 2010 και ότι θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του «με άριστους οιωνούς» περί το τέλος του 2013! Πλην όμως πώς  είναι δυνατόν να ελπίζουμε σε  «άριστους  οιωνούς»  όταν η πολυπλοκότητα και οι τεχνικές δυσκολίες του συγκεκριμένου έργου (όπως είναι η
μεταφορά λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, ο μεγάλος αριθμός απαιτούμενων αντλιοστασίων, η μεγάλη διαφορά όγκου λυμάτων τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι κ.τ.λ.), σε συνδυασμό με το αναμενόμενο υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, μας δημιουργεί σοβαρότατες αμφιβολίες αν το συγκεκριμένο μεγάλο αποχετευτικό έργο θα κατασκευαστεί ή αν, τελικά, θα «φθάσει» ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός στην Ακρατα και στην Αιγείρα ακόμη και αν ξεκινήσει σταδιακά η κατασκευή του από το Αίγιο, έστω στο απώτερο μέλλον.


κ. Γενικέ,

Επειδή, όπως είναι προφανές και από τις συναποστελλόμενες τελευταίες ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, έχουμε γίνει, κατά τα τελευταία χρόνια, αποδέκτες πλήθους εξαγγελιών από όλους τους αρμόδιους εκπροσώπους των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος στην περιοχή μας, χωρίς, δυστυχώς, μέχρι σήμερα να διαφαίνεται η προοπτική δημοπράτησης κάποιου μικρού ή μεγάλου αποχετευτικού έργου, σας καλούμε να εξετάσετε θετικά την πρόταση μας για κατασκευή Τοπικής Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων Ακράτας - Αιγείρας, οι οποίοι αντικειμενικά, στα πλαίσια του Προγράμματος «Καλλικράτης», είτε θα συνενωθούν σε ενιαίο Δήμο είτε θα αποτελέσουν δημοτικό διαμέρισμα ευρύτερου Δήμου.κ. Γενικέ,
Κατά την άποψη πολλών ειδικών επιστημόνων που συμβουλευθήκαμε η κατασκευή Τοπικής Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού αποτελεί την μόνη ρεαλιστική λύση για την αντιμετώπιση του αποχετευτικού προβλήματος στην περιοχή μας σε συνδυασμό βέβαια με την κατασκευή Τοπικού Αποχετευτικού Δικτύου, το οποίο θα πρέπει να καλύψει κατ' αρχήν τις ανάγκες της παραλιακής περιοχής Ακράτας -Αιγείρας και σταδιακά θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των οικιστικών περιοχών των δύο Δήμων.
Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και έχουν δαπανηθεί σοβαρά κονδύλια για μελέτες Βιολογικών Καθαρισμών που ουδέποτε εφαρμόσθηκαν, αφού αφορούσαν θέσεις που αντικειμενικά δεν ήσαν κατάλληλες για εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων.
Οπότε δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να πειραματιζόμαστε και να καθυστερούμε την λήψη ουσιαστικών και ρεαλιστικών αποφάσεων, καθώς το Περιβάλλον συνεχώς υποβαθμίζεται και η θάλασσα μας δέχεται κάθε καλοκαίρι όλο και μεγαλύτερο όγκο λυμάτων.

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ν.Καψάνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού παραθεριστών, αλλά και πολλών μόνιμων κατοίκων της Ακρατας, πραγματοποιήθηκε στις 08/08/09 η Γενική Συνέλευση- Συγκέντρωση που διοργάνωσε στην κεντρική πλατεία της Παραλίας, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακρατας, με στόχο την ενημέρωση όλων των κατοίκων για τα σοβαρά προβλήματα ττου υποβαθμίζουν το Περιβάλλον στην περιοχή μας και την διαμόρφωση, μετά από ανταλλαγή απόψεων, συγκεκριμένων προτάσεων και αιτημάτων προς όλους τους αρμόδιους Φορείς για την επίλυση των κυριότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων που πλήττουν την Ποιότητα Ζωής όλων μας. Στην Συγκέντρωση συμμετείχαν και έλαβαν τον λόγο:
1.   Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακρατας κ. Π. Ασημακόπουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να κατασκευασθεί, το συντομότερο δυνατόν, το Αποχετευτικό Δίκτυο στην Παραλίας Ακράτας-Αιγείρας και ο Βιολογικός Καθαρισμός για τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων, εκφράζοντας, παράλληλα, τις σοβαρές επιφυλάξεις του για τις προοπτικές υλοποίησης του μεγάλου έργου κατασκευής Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Αιγείρα μέχρι τον Βιολογικό Καθαρισμό Αιγίου, έργο που έχει εξαγγελθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υποστηρίζεται σθεναρά από τον Δήμαρχο Ακρατας κ. Π. Μελή.
2.   Ο πρώην Δήμαρχος Ακρατας κ. Κ. Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος επεσήμανε τις σοβαρές ευθύνες του νυν Δημάρχου Ακρατας, κ. Π. Μελή, για την ακύρωση, πριν λίγα χρόνια, της κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού, στη θέση «Κράθις», για τις ανάγκες των δύο Δήμων Ακρατας και Αιγείρας, παρά το γεγονός ότι το έργο είχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση και είχε δημοπρατηθεί επί δημαρχίας του.
3.   Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Π. Κοροβέσης, ο οποίος επεσήμανε τις ευθύνες της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και όλων των ισχυρών της Γης για την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος προς όφελος ισχυρών οικονομικών κύκλων.
4.   Ο υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ. στον Ν. Αχαΐας κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο, για τους αγώνες του και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής μας στο άμεσο μέλλον, με τις ενέργειες της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, κ. Σ. Σπυρίδωνα.
5.   Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «ΑΛΚΥΩΝ» κ. Δ. Αγγελόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε τους κινδύνους περαιτέρω υποβάθμισης του Περιβάλλοντος στην περιοχή του Κορινθιακού λόγω: Α) Συνεχιζόμενης εναπόθεσης στον πυθμένα του Κορινθιακού, από το 1970 μέχρι και σήμερα, εκατοντάδων τόνων κόκκινης λάσπης ετησίως που είναι απόβλητα της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» (πρώην «ΠΕΣΙΝΕ»), η οποία είναι εγκατεστημένη στην απέναντι ακτή του Κορινθιακού Κόλπου. Β) Προβλεπόμενης ίδρυσης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην απέναντι ακτή του Κορινθιακού, η λειτουργία των οποίων θα αυξήσει την θερμοκρασία του νερού του Κορινθιακού, με τραγικές επιπτώσεις στην θαλάσσια ζωή και γενικότερα στην ποιότητα του νερού της θάλασσας μας.
6.   Η Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιαλείας, κ. Β. Καραζέρη, η οποία ανέπτυξε τις θέσεις του Συλλόγου που εκπροσωπεί σχετικά με τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.
Επίσης  στην   Συγκέντρωση   έλαβαν  τον  λόγο   και  πολλοί  μόνιμοι   κάτοικοι   και παραθεριστές της Παραλίας Ακράτας, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξη τους στους αγώνες του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής (έλλειψη αποχετευτικού δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού, συγκέντρωση μεγάλου όγκου απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους κατά τα Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου, λόγω μη αποκομιδής απορριμμάτων από τον Δήμο, υπερχείλιση βόθρων, λόγω μη επάρκειας των βυτίων, κυρίως τον Αύγουστο, αλλά και λόγω αδιαφορίας ορισμένων διαχειριστών πολυκατοικιών, έντονοι θόρυβοι ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας από την ανεξέλεγκτη κίνηση μοτοσικλετών με μεγάλες ταχύτητες και από την λειτουργία τις νυκτερινές ώρες ορισμένων κέντρων με δυνατή μουσική, χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια, εκτεταμένη παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων, λειτουργία Λούνα Παρκ σε απόσταση αναπνοή από κατοικίες, κτλ).

Οι ομιλητές επεσήμαναν επίσης ότι είναι ανεπίτρεπτο να μην παρευρίσκεται τα τελευταία 2 χρόνια στις ετήσιες Συγκεντρώσεις του Συλλόγου ούτε ο Δήμαρχος Ακράτας κ. Π. Μελής, αλλά και ούτε ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων της Πλειοψηφίας στον Δήμο Ακράτας, παρά το γεγονός ότι ενημερώνονται εγκαίρως και εγγράφως για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συγκέντρωσης.

Τέλος, στην Συγκέντρωση παρέστησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης στον Δήμο Ακράτας κα. Μ. Παπαγεωργοπούλου και κ. Χρ. Σπηλιωτόπουλος. Τις ενέργειες του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των κυριότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής παρουσίασε στην Συγκέντρωση η Γ. Γραμματέας, κα. Φ.Περεσιάδου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο κ. Ν. Καψάνη. Ειδικότερα, τονίστηκε από την εκπρόσωπο του Συλλόγου το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης Τοπικού Αποχετευτικού Δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή Ακράτας - Αιγείρας που έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή επιβάρυνση της θάλασσας από διαρροές λυμάτων (ηθελημένες ή αθέλητες), οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, διότι ενώ συνεχώς αυξάνονται οι οικοδομές στην παραλιακή ζώνη, η μελέτη και τα κονδύλια που είχαν προ ετών εγκριθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στην θέση «Κράθις», πάνω από την Νέα Εθνική Οδό, χάθηκαν λόγω συνεχών προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας ορισμένων κατοίκων του γειτονικού οικισμού της «Πορρωβίτσας», οι οποίες είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την ακύρωση, για τυπικούς λόγους, της χωροθέτησης και της κατασκευής του Βιολ. Καθαρισμού Ακράτας - Αιγείρας.

Προ του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε, ο Δήμαρχος Ακράτας κ. Π. Μελής, πρότεινε κατά διαστήματα διάφορες ατελέσφορες λύσεις, υποδεικνύοντας τις περιοχές «Βαμβάκια» και «Λακκούλια» για την κατασκευή Βιολ. Καθαρισμού, καμία από τις οποίες όμως, δεν έλαβε τελική έγκριση από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να διατεθούν χρήματα σε μελέτες για έργα που δεν υλοποιήθηκαν. Με στόχο την αντιμετώπιση του νέου αδιεξόδου, η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας πριν 3,5 χρόνια περίπου, ανακοίνωσε ότι, με τη σύμφωνη γνώμη 6 Δημάρχων, προωθεί πλέον ως λύση για το αποχετευτικό πρόβλημα της Αιγιαλείας την κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Αιγείρα ως το Αίγιο, με αποδέκτη τον Βιολ. Καθαρισμό του Αιγίου, ο οποίος όμως απαιτείται να αναβαθμιστεί, ώστε να είναι εφικτό να δεχθεί τον μεγάλο όγκο λυμάτων της Αιγιαλείας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Μάλιστα, στην Συγκέντρωση του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του
2006. η εκπρόσωπος του πρώην Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα Γιαννακιτζίδου, εξήγγειλε ότι η κατασκευή του έργου επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2009.
Ένα χρόνο μετά και ενώ οι εξαγγελίες της εκπροσώπου του πρώην Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας δεν είχαν υλοποιηθεί, στη Συγκέντρωση του Συλλόγου μας τον Αύγουστο του 2007. ο Δήμαρχος Ακράτας κ. Π. Μελής είχε εξαγγείλει ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2008 θα είχαν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του Κεντρικού Απ. Αγωγού της Αιγιαλείας (με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας) και του Τοπικού Αποχ. Δικτύου της Παραλίας Ακράτας (με ευθύνη του Δήμου)!!

Έκτοτε, ο κ. Π. Μελής δεν συμμετέχει στις Συγκεντρώσεις του Συλλόγου μας και ουδέποτε έδωσε στους κατοίκους της περιοχής τις αναγκαίες δημόσιες εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους φθάσαμε στο καλοκαίρι του 2009 χωρίς να έχει δημοπρατηθεί κανένα από τα εξαγγελθέντα αποχετευτικά έργα, ενώ οι τιμές εκκένωσης των βόθρων συνεχώς αυξάνουν και τα βυτία δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται και φέτος υπερχειλίσεις βόθρων.
Τέλος, η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου, αναφέρθηκε στο έντονο «σοκ» που βίωσαν όλοι οι κάτοικοι της παραλίας Ακράτας - Αιγείρας, όταν πρόσφατα ο Δήμος Αιγίου επί αρκετούς μήνες δεν δεχόταν στον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου λύματα που μετέφεραν βυτία από Ακρατα και Αιγείρα, ασκώντας με τον τρόπο αυτό πίεση για να δεχθεί ο Δήμος Αιγείρας τα απορρίμματα όλων των Δήμων της Αιγιαλείας (από Αιγείρα έως Αίγιο και Καλάβρυτα) στον
μικρό Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που έχει κατασκευαστεί στην Αιγείρα για τις ανάγκες μόνο των τριών γειτονικών Δήμων, Ακράτας- Αιγείρας - Διακόπτου. Ενώ είναι γνωστό σε όλους τους αρμόδιους ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου απορριμμάτων στον μικρό ΧΥΤΑ που λειτουργεί στην Αιγείρα (μεγάλο τμήμα του οποίου, μάλιστα, έχει πληγεί δύο φορές από πυρκαγιές) θα είχε ως αποτέλεσμα: α) την περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας (αύξηση θορύβου, σκόνης, δυσάρεστων οσμών, εναέριων μικροβίων κτλ), λόγω της συνεχούς κίνησης των απορριμματοφόρων όλων των Δήμων της Αιγιαλείας και β) τον κορεσμό του ΧΥΤΑ της Αιγείρας εντός των προσεχών 3 ετών, δεδομένου ότι οι
δυνατότητες επέκτασης του είναι περιορισμένες, λόγω μορφολογίας εδάφους.

Οπότε, δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός ότι τελικά ο Δήμος Αιγίου «δέχθηκε» και πάλι στον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης του λύματα από τους Δήμους Ακράτας- Αιγείρας - Διακόπτου, μετά από έντονες και συνεχείς πιέσεις τόσο των αρμόδιων Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,   όσο   και   μεγάλης   μερίδας  πολιτών  που   οργάνωσαν  συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας,  στις οποίες ο  Σύλλογός  μας συμμετείχε ενεργά,  ως συνδιοργανωτής.
Αντίθετα, η τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε στην περιοχή μας, καθώς τα λύματα κατέληγαν επί μήνες σε παράνομες «χαβούζες» λόγω της αδιαλλαξίας του Δήμου Αιγίου, ενισχύει το αίτημα του Συλλόγου μας για άμεση κατασκευή: α)Τοπικού Αποχετευτικού Δικτύου στην Παραλιακή Περιοχή Ακράτας - Αιγείρας και β)Βιολογικού Καθαρισμού για τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων, ώστε να μην εξαρτάται η λειτουργία και η
ανάπτυξη της περιοχής μας από τις προθέσεις και τις επιδιώξεις του Δήμου Αιγίου! Άλλωστε,  η  πολυπλοκότητα και οι τεχνικές δυσκολίες του έργου  κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Αιγείρα ως τον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου που οφείλονται σε αντικειμενικά προβλήματα (όπως είναι η μεταφορά λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, ο μεγάλος αριθμός απαιτουμένων αντλιοστασίων, η μεγάλη
διαφορά όγκου λυμάτων τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι κτλ), σε συνδυασμό με το αναμενόμενο υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, μας δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες αν, τελικά, το συγκεκριμένο μεγάλο αποχετευτικό έργο θα κατασκευαστεί ή αν τελικά θα «φθάσει» ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός στην Ακρατα και στην Αιγείρα, ακόμη και αν ξεκινήσει σταδιακά η κατασκευή του από το Αίγιο.

Μετά την έγκριση από τους συμμετέχοντες στη Συγκέντρωση των προτάσεων του Δ. Σ. του Συλλόγου, αποφασίσθηκε να συγκεντρωθούν υπογραφές πολιτών και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, με στόχο να υποβάλουμε τα αιτήματα μας, να ενημερωθούμε για τις προοπτικές κατασκευής αποχετευτικών έργων στην περιοχή μας και να τον ενημερώσουμε για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας, για την λύση των οποίων ο Σύλλογος μας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται.

Για το Δ.Σ. του
Ο Πρόεδρος Ν. Καψάνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τον κ. Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι προοπτικές κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού των Δήμων της Αιγιαλείας με αποδέκτη τον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου.

Μετά την ιδιαίτερα μαζική και δυναμική Συγκέντρωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας που πραγματοποιήθηκε στις 08/08/09 στην κεντρική Πλατεία της Παραλίας, με στόχο την ενημέρωση των μόνιμων κατοίκων και των παραθεριστών για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας και τη διαμόρφωση, μετά από ανταλλαγή απόψεων, συγκεκριμένων αιτημάτων προς τους αρμόδιους Φορείς για την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Σ. Σπυρίδωνα, κατόπιν παρέμβασης του Υπ. Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου.
Κατά την συνάντηση με τον κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας, η οποία διήρκησε μιάμιση ώρα περίπου, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ενημέρωσαν τον κ. Σ. Σπυρίδωνα για την όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην παραλιακή περιοχή Ακράτας - Αιγείρας, κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης επίλυσης του αποχετευτικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου πληροφόρησαν τον κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας ότι ήδη συγκεντρώθηκαν, με πρωτοβουλία του Συλλόγου, χίλιες (1000) υπογραφές πολιτών εντός μόνο δέκα (10) ημερών, με αίτημα την κατασκευή, άμεσα, Τοπικού Αποχετευτικού Δικτύου στην Παραλία Ακράτας - Αιγείρας και Βιολογικού Καθαρισμού για τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων.
Οι πολίτες που υπέγραψαν το κείμενο με τα συγκεκριμένα αιτήματα απευθύνονται προς όλες τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας ουσιαστικά την αγωνία τους για την προβληματική κατάσταση που επικρατεί τους θερινούς μήνες στην παραλία Ακράτας - Αιγείρας, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχει υπερβολικά καθυστερήσει η κατασκευή αποχετευτικών έργων στην περιοχή, παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες αποχετευτικών έργων από τον Δήμαρχο Ακράτας, κ. Π. Μελή, αλλά και από εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, ότι όπως ανέφεραν στον κ. Σ. Σπυρίδωνα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου, τον Αύγουστο του 2006 στην ετήσια Συγκέντρωση του Συλλόγου, παρουσία 500 τουλάχιστον πολιτών, η εκπρόσωπος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κα. Γιαννακιτζίδου, είχε εξαγγείλει ότι η κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την Αιγείρα ως τον Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2009(!).

Ένα χρόνο μετά και ενώ οι εξαγγελίες της εκπροσώπου του πρώην Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας δεν είχαν υλοποιηθεί, στην Συγκέντρωση του Συλλόγου τον Αύγουστο του 2007, ο Δήμαρχος Ακράτας, κ. Π. Μελής, είχε εξαγγείλει ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2008 θα είχαν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του Κεντρικού Αποχ. Αγωγού της Αιγιαλείας (με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας) και του Τοπικού Αποχ. Δικτύου της Παραλίας Ακράτας (με ευθύνη του Δήμου)!

Έκτοτε, ο κ. Π. Μελής δεν συμμετέχει στις Συγκεντρώσεις του Συλλόγου μας, και οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της περιοχής δεν έχουν πληροφορηθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο για ποιους λόγους φθάσαμε στο καλοκαίρι του 2009 χωρίς να έχει δημοπρατηθεί κανένα από τα εξαγγελθέντα αποχετευτικά έργα, ενώ οι τιμές εκκένωσης των βόθρων συνεχώς αυξάνουν και τα βυτία δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται και φέτος υπερχειλίσεις βόθρων.
Μάλιστα, σαν χαρακτηριστική πρόσφατη περίπτωση υπερχείλισης βόθρου, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέφεραν το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην συμβολή δύο κεντρικών δρόμων στην Παραλία Ακράτας, όπου επί τρεις ημέρες υπήρχε μεγάλη λίμνη με υγρά απόβλητα στο οδόστρωμα, δεδομένου ότι ο βόθρος της πολυκατοικίας εκκενώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ακράτας και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας στην Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας και στο Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας.

Ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας, αφού ενημερώθηκε για τις απόψεις και τις προτάσεις του Συλλόγου, πληροφόρησε τους αντιπροσώπους του Συλλόγου τα εξής:

  • Η μελέτη για την κατασκευή του Κεντρικού Αττοχ. Αγωγού της Αιγιαλείας έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να σταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τελική έγκριση εντός του Φθινοπώρου του 2009, με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, οι απαιτούμενες εγκριτικές διαδικασίες, να δημοπρατηθεί το έργο εντός του 2010 και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του «με άριστους οιωνούς» κερί το τέλος του 2013, διότι τα απαιτούμενα κονδύλια, όπως εδήλωσε ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας, είναι εξασφαλισμένα. Παράλληλα, όμως, ο κ. Σ. Σπυρίδων δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεσμευθεί ότι θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Κεντρικού Αποχ. Αγωγού της Αιγιαλείας, διότι, όπως ανέφερε πιθανόν να προκύψουν εμπλοκές και καθυστερήσεις από τυχόν σφάλματα ή γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπαλλήλων, από ενστάσεις ή προσφυγές υποψηφίων εργολάβων και γενικότερα από αστάθμητους παράγοντες. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας ανέφερε ότι το έργο κατασκευής Αποχ. Δικτύου και Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου (όπου, όπως είναι γνωστό, ο κ. Σ. Σπυρίδων ήταν Δήμαρχος) χρειάστηκε 9 χρόνια για να ολοκληρωθεί λόγω πολυπλοκότητας διαδικασιών και τεχνικών δυσκολιών.
  • Δεν περιλαμβάνεται στην χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του Κεντρικού Αποχ. Αγωγού της Αιγιαλείας η μελέτη και η κατασκευή τόσο του Τοπικού Αποχ. Δικτύου της Παραλίας Κραθίου του Δήμου Ακράτας όσο και όλης της παραλιακής περιοχής του Δήμου Αιγείρας. Για τον λόγο αυτό οι Δήμαρχοι Ακράτας και Αιγείρας θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τα απαραίτητα κονδύλια (είτε με δανεισμό είτε από χρηματοδότηση μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων) για την εκπόνηση των μελετών και για την κατασκευή των Τοπικών Αποχ. Δικτύων στο Κράθιο και στην Παραλία Αιγείρας. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Σύλλογος, η χρηματοδότηση της κατασκευής του Τοπικού Αποχ. Δικτύου της Παραλίας Συλίβαινας (του Δήμου Ακράτας) προβλέπεται ότι θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του μεγάλου έργου κατασκευής του Κεντρικού Αποχ. Αγωγού της Αιγιαλείας.
  • Ο Δήμος Ακράτας δεν έχει ακόμη υποβάλει στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας πρόσφατες μελέτες και προϋπολογισμούς για την κατασκευή Τοπικών Αποχ. Δικτύων στην Παραλία Συλίβαινας και στο Κράθιο. Μάλιστα, πρόσφατα, έχει σταλεί από την Δ/νση Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας έγγραφο στον Δήμο Ακράτας (το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Σύλλογο), με το οποίο καλείται ο Δήμος Ακράτας να υποβάλει άμεσα στην Περιφέρεια μελέτη και προϋπολογισμό για την κατασκευή Αποχ. Δικτύου στην Παραλία Συλίβαινας.

Όσον αφορά τα αιτήματα του Συλλόγου, ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση για κατασκευή Βιολ. Καθαρισμού που θα καλύψει τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων Ακράτας - Αιγείρας, διότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του Κεντρικού Αποχ. Αγωγού όλων των Δήμων Αιγιαλείας και θα προωθηθεί για έγκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ελπίζει, δε, ότι θα εφαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του μεγάλου αποχετευτικού έργου, αν δεν προκύψουν αστάθμητοι παράγοντες.

Αντίθετα, όμως, ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας συμφώνησε με την πρόταση του Συλλόγου για την κατασκευή, το συντομότερο δυνατόν, Τοπικών Αποχ. Δικτύων στο σύνολο της Παραλίας Ακράτας - Αιγείρας και επεσήμανε ότι είναι ευθύνη των αντίστοιχων Δήμων να μεριμνήσουν για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και την χρηματοδότηση συγκεκριμένων τοπικών αποχετευτικών έργων.

Τέλος, ο κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας, αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Συλλόγου για το πρόβλημα της μη αποκομιδής απορριμμάτων τα Σαββατοκύριακα κατά τη θερινή περίοδο στην Παραλία Ακράτας και για το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις εκκενώσεις βόθρων, λόγω μη επάρκειας βυτίων ή εσφαλμένου προγραμματισμού, εξέφρασε την άποψη ότι είναι ευθύνη των αρμόδιων Δήμων:

1. Να    πραγματοποιούν,    κατά    την    θερινή    περίοδο,    αποκομιδή απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές ακόμη και τα Σαββατοκύριακα και

2. Να παρεμβαίνουν όταν εντοπίζεται υπερχείλιση βόθρου και να κάνουν άμεση εκκένωση με βυτία που είναι σκόπιμο να διαθέτουν σε ετοιμότητα για έκτακτες ανάγκες, επιβάλλοντας, μάλιστα, και πρόστιμα αν η υπερχείλιση του βόθρου έγινε από αμέλεια και με ευθύνη των ιδιοκτητών της αντίστοιχης κατοικίας. Τα μέλη του Συλλόγου ευχαρίστησαν τον κ. Γ. Γ. της Περιφέρειας και τον κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλο που συμμετείχε στην συζήτηση, ο οποίος, μάλιστα, επεσήμανε ότι, κατά τους θερινούς μήνες, στην παραλιακή περιοχή Ακράτας και Αιγείρας εντοπίζονται περιβαλλοντικά προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να δράσουν συντονισμένα, γιατί η περιοχή υποβαθμίζεται, καθώς τα προβλήματα χρονίζουν.


Ολοκληρώνοντας, τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου ανέφεραν στον Γ. Γ. της Περιφέρειας ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την κατασκευή Τοπικού Αποχ. Δικτύου στην Παραλία Ακράτας - Αιγείρας και για την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού για τις ανάγκες των δύο γειτονικών Δήμων, γιατί πιστεύουν ότι είναι πολύ αμφίβολο αν, τελικά, θα κατασκευαστεί ο Κεντρικός Αποχ. Αγωγός της Αιγιαλείας, λόγω πολυπλοκότητας και τεχνικών δυσκολιών που οφείλονται σε αντικειμενικά προβλήματα (όπως είναι η μεταφορά λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, ο μεγάλος αριθμός απαιτουμένων αντλιοστασίων, η μεγάλη διαφορά όγκου λυμάτων τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι κτλ). Επιπλέον, το προβλεπόμενο υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού οδηγεί στην διαμόρφωση της άποψης ότι, ακόμη και αν το συγκεκριμένο έργο ξεκινήσει σταδιακά να κατασκευάζεται με αφετηρία το Αίγιο, δεν θα «φθάσει», τελικά, στην Ακρατα και στην Αιγείρα.

Τέλος, τα μέλη του Συλλόγου δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Παραλία Ακράτας - Αιγείρας, με στόχο την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής όλων μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ν. Καψάνης

 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.