Πέμπτη, 13/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Πρακτικά ΓΣ. της 31ης Ιανουαρίου 2011
Πρακτικά ΓΣ. της 31ης Ιανουαρίου 2011
Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011 18:06

Η Ίριδα δημοσιεύει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιανουαρίου προς ενημέρωση των μελών και των φίλων της σχετικά με τα θέματα που αφορούν το σύλλογο, αλλά και τις προτάσεις, παρατηρήσεις ή διαφωνίες που καταθέτουν τα μέλη του όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Παρόντα μέλη : 25
Απόντα μέλη: 31

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό (Επαναληπτική ΓΣ ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, άρθρο 7, παρ. 5 του καταστατικού)

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης καθορίστηκε από το συνημμένο Α.


Α ΜΕΡΟΣ


ΘΕΜΑ 1 : Εκλογή Προεδρείου

Το σώμα εξέλεξε Πρόεδρο της Γ.Σ.  τον Μανεσιώτη Θεοφάνη και Γραμματέα τη Νίκη Καρδακάρη  και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου «ΙΡΙΔΑ» στις 18.30. 


ΘΕΜΑ 2 : Οικονομικός Απολογισμός –Έγκριση οικονομικού απολογισμού
 
Ο Οικονομικός Απολογισμός ανεγνώσθη από τον Ταμία του απερχομένου ΔΣ . Σύμφωνα με αυτόν το χρεωστικό υπόλοιπο του Συλλόγου για το έτος 2010 είναι μηδενικό και το πιστωτικό υπόλοιπο είναι 205 €. Μετά από σχετικό ερώτημα του μέλους του απερχόμενου ΔΣ Αγγελόπουλου Δήμου διευκρινίσθηκε ότι τα συνολικά έξοδα του Συλλόγου για το έτος 2010 ανήλθαν σε 1300 €.

Στη συνέχεια το Σώμα ενέκρινε τον Οικονομικό απολογισμό  και το θέμα ολοκληρώθηκε στις 18.44


ΘΕΜΑ 3 : Διοικητικός Απολογισμός

Ο Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ Μαυρόγιαννης Χρήστος ανέγνωσε τον τυπωμένο και διανεμημένο στο σώμα διοικητικό απολογισμό της διετίας 2009-2010 (συνημμένο Β). Επιπρόσθετα :
1. Έκανε έκκληση προς το σώμα για μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών και την ένταση των προσπαθειών  για προσέλκυση νέων φίλων
2. Έδωσε έμφαση στη ανάγκη διεύρυνσης της δράσης του Συλλόγου που καλείται να καλύψει ζητήματα που αφορούν πλέον όλη τον ενοποιημένο καλλικρατικό δήμο Αιγιάλειας.
3. Τόνισε την κρισιμότητα της ερχόμενης περιόδου λόγω της ατόνησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξαιτίας κυρίως του νέου αναπτυξιακού νόμου και της γενικότερης τάσης για ταχεία νομιμοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών  με πρόσχημα την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης.
4. Έκανε έκκληση προς το νέο ΔΣ να φροντίσει για την έκδοση των πρακτικών των ημερίδων «Ορθολογικής Διαχείρισης Υδάτων (22/11/2009)»  και «για τον Κορινθιακό Κόλπο (23/5/2010), πράγμα που δεν έγινε δυνατόν από την απερχόμενη διοίκηση του Συλλόγου.
5. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη θεσμοθέτησης της περιοχής Natura 2000 “Μπάρμπας, Κλωκός & Φαράγγι Σελινούντα» και στους σχετικούς χειρισμούς του απερχόμενου ΔΣ (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Δράσεις του Συλλόγου)
6. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις καταγγελίες για δυσλειτουργίες στο σύστημα ανακύκλωσης του Δήμου Αιγίου και ζήτησε από τα μέλη να παρακολουθούν όσο μπορούν αν γίνεται σωστά η παραλαβή των υλικών από τους κάδους ανακύκλωσης.

Η εισήγηση του Προέδρου ολοκληρώθηκε στις 18.55.

ΘΕΜΑ 4: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί του Διοικητικού Απολογισμού

Τα παρακάτω μέλη έθεσαν τα εξής ερωτήματα :

Διαμαντόπουλος : Ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση για: 
Α. Το περιεχόμενο της επιστολής προς το ΥΠΕΚΑ για την περιοχή “Μπάρμπας, Κλωκός & Φαράγγι Σελινούντα (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Θεσμικές Παρεμβάσεις)
Β. τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την παράταση απαγόρευσης θήρας στις πυρόπληκτες περιοχές της Αιγιάλειας και διευκρινήσεις για τις προτεινόμενες ζώνες (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Κοινές Δράσεις)

Σκανδάμης Γιώργος:  Έκανε την εξής τοποθέτηση:
Για να υπάρξει συμμετοχή του κόσμου θα πρέπει η ΙΡΙΔΑ να ασχοληθεί με θέματα αιχμής όπως:
Α. την ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από τις εγκαταστάσεις εξόρυξης Βωξίτη
Β. το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ιδιαιτέρως δε αναφέρθηκε στην ανεξέλεγκτη απόθεση στη θέση Τζουρά.
Γ. την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων σε όλα τα ρέματα της περιοχής.

Σιδηροπούλου : Επί του θέματος των αποβλήτων ελαιοτριβείων έκανε ερώτηση σχετικά με τις ενέργειες της Ίριδας γενικά για τα ελαιοτριβεία και ειδικά για τις επιπτώσεις τους στο ρέμα της Μιλιαγκούς και κατέθεσε σχετικό φωτογραφικό υλικό (συνημμένα 13Α, !3Β)

Βερέτας (παρατηρητής από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ανατολικής Αιγιάλειας) Έκανε την εξής τοποθέτηση:
Χαιρέτησε την ίδρυση της ΙΡΙΔΑς και ρώτησε ποιες είναι οι σχέσεις της με τον Σύλλογο Ανατολικής Αιγιάλειας.
Για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων πρότεινε να εισάγει η ΙΡΙΔΑ την έννοια της κατ’ οίκον διαλογής των υλικών και την ενημέρωση του κοινού για τις τεχνικές κομποστοποίησης. 
Αναφέρθηκε, δίνοντας  τεχνικές λεπτομέρειες  στο θέμα της ανεπάρκειας του ΧΥΤΑ Αιγείρας για υποδοχή των απορριμμάτων της Αιγιάλειας.

Παπακωνσταντίνου: Έκανε την εξής τοποθέτηση:
Για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων πρότεινε να απαιτήσει η ΙΡΙΔΑ από τη νέα Δημοτική Αρχή την οργάνωση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευιασθητοποίησης/ενημέρωσης/εκπαίδευσης των πολιτών με την υποχρεωτική συμμετοχή της ΙΡΙΔΑΣ και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Για το θέμα της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής  ζήτησε τη θέση της ΙΡΙΔΑς για το αίτημα των κατοίκων της Ροδιάς για επαναφορά της νότιας χάραξης.

Παρασκευακόπουλος: Ζήτησε τη βοήθεια της ΙΡΙΔΑΣ για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση λαμπτήρων στην οποία δραστηριοποιείται.

Χρηστιά :  Διαμαρτυρήθηκε για επικοινωνιακό κενό ανάμεσα στο ΔΣ και στα μέλη και ζήτησε βελτίωση της κατάστασης με το νέο ΔΣ.
Πρότεινε την διεξαγωγή ημερίδας από την ΙΡΙΔΑ  με θέμα την κομποστοποίηση στην οργάνωση της οποίας προσφέρθηκε να συνδράμει, λόγω και πρότερης σχετικής εμπειρίας της. 

Σιδηροπούλου: Δήλωσε ότι η εταιρεία Θεοφ. Σιδηρόπουλος & Σια ΟΕ την οποία εκπροσωπεί, προσφέρεται να βοηθήσει την ΙΡΙΔΑ στο θέμα της προώθησης της κομποστοποίησης.
Διαμαρτυρήθηκε επίσης για το έγγραφο της ΙΡΙΔΑΣ προς την ΚΕΔ σχετικά με τη ρύπανση του Σελινούντα από την εν λόγω εταιρεία (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Θεσμικές Παρεμβάσεις) και δήλωσε ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες.

Φιλιππόπουλος: Εκτίμησε ότι η πορεία της ΙΡΙΔΑΣ την διετία 2009-2010 ήτνα ικανοποιητική δεοδμένων των συνθηκών και ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμούς με άλλους φορείς του Κορινθιακού και με την Αλκυόνη. Τοποθετήθηκε επί του θέματος της ανακύκλωσης ως υποκείμενης σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα  και τόνισε την ανάγκη για μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Παναγόπουλος: Για το θέμα των αποβλήτων ελαιοτριβείων, αναφέρθηκε στη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικής λύσης που προβλέπει την διάθεση του υλικού στην φάση της αρχικής παραγωγής του προς λίπανση αγρών
Πρότεινε να γίνει διασύνδεση των προτεραιοτήτων της Ομοσπονδίας ΑΛΚΥΩΝ με τις προτεραιότητες του συλλόγου ΙΡΙΔΑ.

Διαμαντόπουλος: Ζήτησε την συνεργασία της ΙΡΙΔΑΣ για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στον Κλωκό.

Καρδακάρη: Συμφώνησε με την κ. Χρηστιά για την ύπαρξη επικοινωνιακού κενού και πρότεινε την δημιουργία mailing list μέσω του οποίου θα διακινείται η πληροφορία.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις/τοποθετήσεις των μελών.

Αγγελόπουλος:
Απόβλητα ελαιοτριβείων. Απάντησε ότι παρά τις δεκάδες μελέτες το πανελλήνιο αυτό πρόβλημα δεν έχει πουθενά αντιμετωπιστεί και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για επίλυση. Ανέφερε ότι οι συχνοί εκβρασμοί δελφινιών στον Κορινθιακού μπορεί να συνδέονται με αυτό το ζήτημα. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι γνωστό ποια είναι σύμφωνα με τον ν. Καλλικράτη η αρμόδια υπηρεσία.
Επιστολή για Μπάρμπα-Κλωκό- Σελινούντα: Απάντησε ότι στην επιστολή τίθεται το ζήτημα της θεσμοθέτησης της περιοχής μέσω του ν. 1650 και της υπαγωγής του στον υφιστάμενο ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού.
Παράταση απαγόρευσης στις πυρόπληκτες περιοχές: Ανέφερε τις τελευταίες συνεννοήσεις με το δασαρχείο και τους κοινούς χειρισμούς προς αυτή την κατεύθυνση.
Προτεραιότητες Ομοσπονδίας ΑΛΚΥΩΝ: Ως πρόεδρος της ΑΛΚΥΩΝ απαρίθμησε  τις εξής προτεραιότητες:
1. Χωροταξικός σχεδιασμός
2. ‘Αμεση παύση απόρριψης της λυματολάσπης βωξίτη
3. Ακύρωση των νέων ενεργειακών μονάδων της Αλουμίνας ΑΕ 
4. Ακύρωση της μεταφοράς του εμπορευματικού κέντρου στη Θίσβη
5. Χαρακτηρισμός Θαλάσσιων Καταφυγίων ή περιοχών NATURA 2000 στον Κορινθιακό Κόλπο
6. Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών με συγκεκριμένες προτάσεις

Μαυρόγιαννης
Υπενθύμισε ότι τελεί χρέη προέδρου το τελευταίο τρίμηνο και δήλωσε ότι το ΔΣ δεν είναι δυνατόν να είναι ενημερωμένο για το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Διαχείριση απορριμμάτων: Απάντησε ότι η ΙΡΙΔΑ έχει κάνει πρόταση για την ανακύκλωση και ασχολείται με το θέμα επομένως είναι θετική και σε περαιτέρω θέματα
Σχέση ΙΡΙΔΑΣ με Σύλλογο Ανατολικής Αιγιάλειας: Απάντησε πώς η Ίριδα ενημερώνει, αντιθέτως η Ανατολική Αιγιάλεια δεν ενημερώνει και ως απόδειξη ανέφερε ότι σήμερα στη ΓΣ τέθηκε για πρώτη φορά η θέση του Συλλόγου Ανατολικής Αιγιάλειας για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας
Πρόταση Παπακωνσταντίνου για πρόγραμμα ενημέρωσης για την ανακύκλωση: Απάντησε ότι η Ίριδα έχει κάνει σχετικές κινήσεις και υπάρχει πρόταση για φυλλάδιο ωστόσο υπάρχει πρόβλημα έλλειψης πόρων 
Επικοινωνιακό κενό μεταξύ ΔΣ και μελών: Απάντησε ότι ο σύλλογος δεν διαθέτει ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων. Υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας και του  Facebook, αλλά όχι τηλεφωνικά.

Αγγελόπουλος:  Στο θέμα της ενημέρωσης των μελών πρόσθεσε ότι το απερχόμενο ΔΣ επέλεξε την τακτική να καλεί εκ περιτροπής μέλη στις συνεδριάσεις του ώστε να υπάρχει διάχυση της πληροφορίας

Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο η. κ. Σιδηροπούλου που έθεσε το θέμα της συνεργασίας με τον φαρμακευτικό σύλλογο Πατρών για την προώθηση της ανακύκλωσης των φαρμάκων και δεσμεύτηκε προς το σώμα να επανέλθει με κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης προς το νέο ΔΣ.

Λάφης: Στην τοποθέτησή του υπεραμύνθηκε του έργου του απερχόμενου ΔΣ υπό τις παρούσες συνθήκες όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα μπαίνουν στην γωνία» και η κοινωνία δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει.  Ανέφερε δε ως παραδείγματα την απαράδεκτη στάση της δημόσιας διοίκησης στα θέματα του Μπάρμπα-Κλωκού και της ΕΡΙΟΝ ΕΠΕ. 
Απόβλητα ελαιοτριβείων: Απάντησε ότι υπάρχουν μέθοδοι αλλά αδυνατεί η Πολιτεία να χρηματοδοτήσει τα έργα. Στο σημείο αυτό υπήρξε παρέμβαση από τον κ. Παναγόπουλο για το ίδιο θέμα και σχετικός διάλογος. Στη συνέχεια παρενέβη ο Πρόεδρος της ΓΣ και ζήτησε να κλείσει το θέμα και να ασχοληθεί περαιτέρω με το ζήτημα το νέο ΔΣ.
Συνεργασία με άλλους φορείς: Πρότεινε την από κοινού κατάθεση στη νέα δημοτική αρχή του κειμένου που προετοιμάστηκε την προεκλογική περίοδο από την ΙΡΙΔΑ και τους Συλλόγους Φτέρης, Φοίνικα και Ακράτας (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Δράσεις του Συλλόγου). Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι ο Σύλλογος Ανατολικής Αιγιάλειας δεν υπέγραψε το κείμενο και με παρέμβασή του ο κ. Οικονόμου – παρατηρητής εκπρόσωπος του Συλλόγου Ανατολικής Αιγιάλειας δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί ο Σύλλογος σχετικά.  
Έγγραφο προς ΚΕΔ για την εταιρεία Θεοφ. Σιδηρόπουλος & Σια ΟΕ (βλ. συνημμένο Β σελ 2 Θεσμικές Παρεμβάσεις). Απάντησε ότι το έγγραφο ήταν αποτέλεσμα καταγγελίας του Τ.Δ. Κουλούρας για ρύπανση του Σελινούντα από τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς αυτή εδράζεται σε παραποτάμια έκταση. Με παρέμβασή του ο. κ. Αγγελόπουλος πρόσθεσε ότι η ΙΡΙΔΑ ασχολήθηκε γενικότερα με τις παραποτάμιες εγκαταστάσεις (π.χ ΕΡΙΟΝ) αλλά η κ. Χρηστιά παρατήρησε ότι η ΙΡΙΔΑ δεν ασχολήθηκε με τα ελαιοτριβεία. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος της ΓΣ και ζήτησε να κλείσει το θέμα και να ασχοληθεί περαιτέρω με το ζήτημα το νέο ΔΣ.
Κατάθεση ψηφίσματος για το θέμα των απορριμμάτων: Ανέγνωσε ψήφισμα (συνημμένο)

Χαριτωνίδης: (Επί της διαδικασίας): Ζήτησε να τεθεί στο σώμα μόνο το ψήφισμα και για τα υπόλοιπα θέματα να επιληφθεί το νέο ΔΣ.

Αλεξανδρόπουλος: Ως υπάλληλος του Δασαρχείου Αιγίου τοποθετήθηκε επί του αιτήματος παράτασης της απαγόρευσης θήρας στις πυρόπληκτες περιοχές λέγοντας ότι το δασαρχείο εξετάζει το αίτημα αλλά πρέπει να συγκεραστούν όλες οι απόψεις.

Τσίγκανος: Επί του ψηφίσματος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι το ψήφισμα δεν καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση και αντιπρότεινε να διοργανωθεί από την ΙΡΙΔΑ μια συνάντηση εργασίας για με προσκεκλημένους τον Δήμο Αιγίου και τους φορείς. Στο σημείο αυτό ο κ. Λάφης παρατήρησε ότι θα αργήσει πολύ η ΙΡΙΔΑ να οργανώσει κάτι τέτοιο και επίσης ότι δεν είναι αρμόδιος φορέας.  Επίσης ο κ. Χαριτωνίδης εξέφρασε αμφιβολία αν το ψήφισμα θα πιέσει το δήμο για λήψη αποφάσεων ενώ ο κ. Παναγόπουλος ζήτησε να τροποποιηθεί το λεκτικό και να προστεθεί .. "καλείται ο Δήμος να"  ….

Παπακωνσταντίνου: Επανέθεσε την πρότασή του για την οργάνωση συστηματικού προγράμματος ενημέρωσης για την διαχείριση απορριμμάτων

Στη συνέχεια το σώμα ενέκρινε το ψήφισμα και τον διοικητικό απολογισμό της διετίας 2009-2010 και το Α΄ μέρος της ΓΣ ολοκληρώθηκε στις 20.28.
 
Β΄ΜΕΡΟΣ

ΘΕΜΑ 1 :  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Το σώμα εξέλεξε Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
- Παναγόπουλο Πάνο (Πρόεδρο)
- Διαμαντόπουλο Αποστόλη (μέλος)
- Χριστόπουλο Παρασκευά (μέλος)

ΘΕΜΑ 2: Κατάθεση υποψηφιοτήτων για ΔΣ και Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο κατάλογος υποψηφιοτήτων επισυνάπτεται (συνημμένα 9 και 10)
Όμως η υποψηφιότητα του  κ. Παπασημακόπουλου Θανάση ακυρώθηκε καθώς πρόκειται για νέο μέλος (με ημερομηνία εγγραφής 31/1/2011) και σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου δεν έχει  δικαίωμα εκλέγεσθαι.

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη και τύπωμα ψηφοδελτίων
Στη συνέχεια συντάχθηκαν και τυπώθηκαν ψηφοδέλτια για ΔΣ ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν τυπώθηκαν διότι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν ίσος με τον αριθμών των προς εκλογή και συνεπώς εκλέγονται αυτοδικαίως.

ΘΕΜΑ 4: Διενέργεια εκλογών
Στη συνέχεια ξεκίνησε η ψηφοφορία κατά την οποία ψήφισαν 20 ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου ΙΡΙΔΑ (συνημμένο 12)
Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή προέβη στη καταμέτρηση των σταυρών των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας επισυνάπτονται (συνημμένο 11) και έχουν ως εξής:

Ψηφίσαντες: 20
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 20
Έλαβαν:

Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου 2011-2012:

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (Σταυροί )
 • Χρηστιά Χρυσούλα  (10)
 • Μαυρόγιαννης Χρήστος (13)
 • Χαριτωνίδης Ευστράτιος (8)
 • Αγγελόπουλος Δήμος (15)
 • Λάφης Κωνσταντίνος (11)
 • Σκανδάμης Γεώργιος  (10)
 • Καρδακάρη Νίκη (11)
 • Χριστόπουλος Παρασκευάς  (9)
 • Παπασημακόπουλος Θανάσης (6) (άκυροι)

Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής 2011-2012:

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
 • Αγγελόπουλος Νίκος  
 • Ψαρακόπουλος Χρήστος  
 • Φιλιππόπουλος Νίκος  

 

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή η σύνθεση του  νέου ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τους πλειοψηφήσαντες στη σταυροδοσία.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ του Συλλόγου ΙΡΙΔΑ για τη διετία 2011-2012 έχει ως εξής:

 • Αγγελόπουλος Δήμος
 • Μαυρόγιαννης Χρήστος
 • Λάφης Κωνσταντίνος
 • Καρδακάρη Νίκη
 • Σκανδάμης Γεώργιος
 • Χρηστιά Χρυσούλα
 • Χριστόπουλος Παρασκευάς

Η σύνθεση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου ΙΡΙΔΑ για τη διετία 2011-2012 έχει ως εξής:

 • Αγγελόπουλος Νίκος
 • Ψαρακόπουλος Χρήστος
 • Φιλιππόπουλος Νίκος

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος της ΓΣ κήρυξε στις 21.20  τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΙΡΙΔΑ  της 31 Ιανουαρίου 2011.

 

Ο Πρόεδρος
Μανεσιώτης  Θεοφάνης

Η Γραμματέας
Νίκη Καρδακάρη

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011 18:31
 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.