Σάββατο, 15/08/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Δελτίο τύπου των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Αιγιάλειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Αιγιάλειας
Δελτίο τύπου των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Αιγιάλειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Αιγιάλειας
Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2011 19:22

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Αιγιάλειας. εξέδωσαν σήμερα από κοινού Δελτίο τύπου με το οποίο για άλλη μια φορά διατυπώνουν τις θέσεις τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων.Αιγιάλεια, 18 Απριλίου 2011

Θέμα: Η διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Αιγιάλειας

   Το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Δημοτικός Αρχής Αιγιάλειας γίνονται διεργασίες για την διαχείριση των στερών αποβλήτων.

   Στα διαμορφούμενα πλαίσια οι σημερινές μορφές διαχείρισης (ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, Μεταφορά) δείχνουν να παίρνουν τέλος.

   Στο προσκήνιο υπάρχουν τρεις προτάσεις.

 

Η πρώτη είναι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά την καταλυτική μέθοδο από-πολυμερισμού των ενώσεων του Άνθρακα (αμερικανική τεχνολογία). Η πρόταση της επιτροπής γίνεται με κύριο επιχείρημα την μη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το καθημερινό κόστος μεταφοράς είναι πληγή για τη Δημοτική Αρχή. Οι επιχειρηματίες που προτείνουν την μέθοδο μιλάνε για μηδενική επιβάρυνση του Δήμου. Κατά την άποψή μας η μέθοδος έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα:

  • Είναι πολύ πρόσφατης εφαρμογής
  • Δημιουργεί την τάση παραγωγής σκουπιδιών γιατί απαιτεί συγκεκριμένες ποσότητες διαχείρισης.
  • Δεν υπάρχει επιστημονικό ξεκαθάρισμα στο θέμα των αποβλήτων (αερίων και στερεών).
  • Οι ποινικές ρήτρες εκ μέρους της ιδιωτικής επιχείρησης που θα υπάρχουν για την 25ετή σύμβαση θα δεσμεύουν τυχόν μελλοντικές επιλογές διαχείρισης.


   Για την δεύτερη πρόταση της Περιφέρειας τα πράγματα είναι συγκεχυμένα. Αν ισχύει ο Περιφερειακός σχεδιασμός του 2005 (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ στο Δήμο Πατρέων και διαλογή στην πηγή Βιοαποδομήσιμου υλικού για παραγωγή κομπόστ), το εργοστάσιο επεξεργασίας στου Φλόκα τι θα επεξεργάζεται; Οι πληροφορίες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μιλούν για παραγωγή από το εργοστάσιου υλικού SRF (υλικού προοριζόμενου για καύση),  η οποία παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα, όπως η καύση του συνόλου των απορριμμάτων.

  Εμείς σεβόμενοι το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές υποστηρίζουμε την τρίτη πρόταση, κατά την οποία η Δημοτική Αρχή πρέπει να σχεδιάσει και οργανωμένα να επιδιώξει την οικολογική διαχείριση των Στερών Αποβλήτων που περιλαμβάνει:

  • Πρόληψη και διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή
  • Ανακύκλωση για τα ανακυκλώσιμα υλικά
  • Κομποστοποίηση οργανικών υλικών (οικιακή και μονάδες κομποστοποίησης)
  • Σημεία Συλλογής για μπάζα, ογκώδη, ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικό υλικό, ελαστικά κ.α.


  Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί ενημέρωση των κατοίκων και επιμονή εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Μόνο έτσι όμως η τελευταία γίνεται διαχειρίστρια του πλούτου, που ακούσει το όνομα «σκουπίδια».Μόνο έτσι θα αποφύγουμε το πρόβλημα των επικίνδυνων ρύπων (στερεών και αερίων). Μόνο έτσι ο πολίτης δεν οδηγείται να γίνεται παραγωγός σκουπιδιών (να παράγει δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερα) και έχουμε επιπλέον σαν αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας τον μικρότερο όγκο μη αξιοποιούμενων απορριμμάτων.

   Εμείς οι φορείς του Δήμου Αιγιάλειας θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επιλογή-εφαρμογή στην πράξη της διαχείρισης με βάση την πρόληψη- ανακύκλωση- κομποστοποίηση.  Είναι τυχαίο ότι όλες οι αναπτυγμένες οικονομικά και πολιτιστικά χώρες εφαρμόζουν σχεδόν στο σύνολό τους αυτή την μέθοδο;Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της Αιγιάλειας:

•    Περιβαλλοντολογική Δράση για την Αιγιάλεια «Η Ίριδα»
•    Περιβαλλοντικό Σωματείο «Ποταμός Φοίνικας»
•    Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιάλειας «Φίλοι του Περιβάλλοντος»

 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.