Σάββατο, 19/09/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Νέα -::- Εµφάνιση φάλαινας στο Πόρτο Γερµενό Αττικής και µέτρα προστασίας της
Εµφάνιση φάλαινας στο Πόρτο Γερµενό Αττικής και µέτρα προστασίας της
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2011 13:03

Το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών "Πέλαγος" ( http://www.pelagosinstitute.gr ) μας ενημέρωσε ότι απέστειλε επιστολή προς το Λιμεναρχείο Κορίνθου και το Λιμενικό Σώμα του Πόρτο Γερμενό σχετικά με την εμφάνιση πτεροφάλαινας στον Κορινθιακό Κόλπο και τις προφυλάξεις που οφείλουν να λαμβάνουν οι πολίτες για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και της νεαρής φάλαινας.


Θέµα:  ΕΠΕΙΓΟΝ: Εµφάνιση φάλαινας στο Πόρτο Γερµενό Αττικής και µέτρα προστασίας της

Βουλιαγµένη, 11/08/2011
Αρ. Πρωτ.: ΙΠ 103/11

Αξιότιµε κύριε Λιµενάρχα,

Όπως ήδη γνωρίζετε, εδώ και 12 ηµέρες έχει εµφανιστεί κι εγκατασταθεί  στη περιοχή Πόρτο Γερµενό   µία  φάλαινα.   Το  Ινστιτούτο   Κητολογικών   Ερευνών   Πέλαγος,   µε  οµάδα  ειδικών επιστηµόνων, επισκέφθηκε την περιοχή δύο φορές για να καταγράψει (αναγνώριση είδους, φωτοταυτοποίηση,    εκτίµηση   µεγέθους)   και   να   µελετήσει   τις   πορείες,   µετακινήσεις   και συµπεριφορά της συγκεκριµένης φάλαινας. Πρόκειται για νεαρή πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus)  µήκους  περίπου  11  µέτρων  και  ηλικίας  περίπου  ενός  έτους.  Το  είδος  αυτό  έχει προσδόκιµο χρόνο ζωής τα 100 έτη. Ζει µόνιµα στις ελληνικές θάλλασες και είναι είδος αυστηρά πρστατευόµενο από την Ελληνική  και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

Μετά την επιτόπια έρευνά µας θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα ακόλουθα:

1)    Ο Κορινθιακός κόλπος και ειδικότερα ο κόλπος Αλκυονίδων και το Πόρτο Γερµενό δεν είναι φυσιολογικός χώρος διαβίωσης πτεροφαλαινών. Το νεαρό αυτό ζώο µπήκε στον Κορινθιακό κόλπο στη φάση µιας εξερεύνησης και, λογικά, δεν µπορεί να επιβιώσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκεί. Παρ’ όλ’ αυτά, η συµπεριφορά του είναι φυσιολογική και, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, εκτός από το ότι βρίσκεται µακρυά από την περιοχή όπου φυσιολογικά διαβιεί.

2)    ∆εν υπάρχει τρόπος (σε ρεαλιστικά πλαίσια) να αποµακρυνθεί από το Πόρτο Γερµενό και τον Κορινθιακό  κόλπο µε ανθρώπινη παρέµβαση. Μια τέτοια παρέµβαση θα µπορούσε να έχει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ολέθρια αποτελέσµατα για το ζώο. Ελπίζουµε ότι η φάλαινα θα καταφέρει να φύγει όταν κι εφόσον το θελήσει και προσπαθήσει µόνη της.

3)    Το είδος αυτό φάλαινας τρέφεται κυρίως µε πλαγκτονικά γαριδάκια (κριλ) κι ενίοτε µε µικρά αφρόψαρα και όχι µε είδη ψαριών που ψαρεύουν οι παράκτιοι αλιείς. Συνεπώς δεν αποτελεί κανένα πρόβληµα γι’αυτούς, σε αντίθεση µε τυχόν φήµες που µπορεί να ακουστούν.

4)    Το σοβαρότερο  πρόβληµα  για τη φάλαινα  αυτή τη στιγµή είναι  τα πολλά σκάφη  που επιδιώκουν να την πλησιάσουν σε πολύ µικρή απόσταση και να τη δουν ή/και φωτογραφήσουν. Το πρόβληµα αυτό είναι µείζονος σηµασίας, τόσο για την ίδια τη φάλαινα όσο και για την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Χθες γίναµε µάρτυρες της παρουσίας επτά (7) σκαφών αναψυχής, ταυτόχρονα και σε πολύ µικρή απόσταση από τη φάλαινα. Από τη στιγµή που τα σκάφη από ένα (το σκάφος που επιβαίναµε) έγιναν δύο (2) και όσο αυξάνονταν,
η συµπεριφορά της φάλαινας άλλαξε δραµατικά, µε απότοµες αλλαγές κατεύθυνσης, απότοµες επιταχύνσεις  κι αλλαγή των χρόνων  κατάδυσής  της. Έχει παρατηρηθεί  σε πολλά µέρη του κόσµου ότι η πίεση κι απειλή σκαφών µπορεί να τα οδηγήσει σε απόγνωση ή ακόµα και σε
µαζικούς εκβρασµούς. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι µεγάλα κητώδη έχουν προκαλέσει το θάνατο ανθρώπων που τα πλησίασαν ή θέλησαν να τα βοηθήσουν µε ακατάλληλο τρόπο.


Με  βάση  τα  παραπάνω  θα  θέλαµε  να  ζητήσουµε  τη  συµβολή  και  τη  βοήθειά  σας  στα ακόλουθα:

1)  Να  µεριµνήσετε,  µε παρουσία  πλωτού  µέσου  στην  περιοχή,  τουλάχιστον  τα Σαββατοκύριακα και την περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου, για την κατά το δυνατόν αποτροπή  προσέγγισης  της  φάλαινας  από  σκάφη  αναψυχής,  τόσο  για  το  καλό  της φάλαινας, όσο και για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

2)    Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των χειριστών σκαφών ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στη φάλαινα περισσότερα από ένα σκάφος. Η απόσταση προσέγγισης πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 100 µέτρα και ιδανικά µεγαλύτερη από 200 µέτρα. Η προσέγγιση πρέπει να γίνεται πάντοτε από πίσω κι ελαφρά πλάγια και πάντα παράλληλα µε την πορεία του ζώου. Ποτέ δεν προσεγγίζουµε από µπροστά και δεν κλείνουµε την πορεία της φάλαινας. Απαγορεύεται   αυστηρά   σκάφη   να  περικυκλώνουν   τη  φάλαινα.   Σε  περίπτωση   που βρίσκονται περισσότερα του ενός σκάφη στην περιοχή της, µόνο το ένα µπορεί να πλησιάσει έως 100 µέτρα κι όλα τα άλλα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 200 µέτρα πιό πίσω από το πρώτο σκάφος. Ποτέ δεν πρέπει να σχηµατίζεται κλοιός από σκάφη γύρω από τη φάλαινα.


Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας κι ευχόµαστε καλή δύναµη στο έργο σας. Ελπίζουµε το καλύτερο για τον απρόσµενο επισκέπτη του Κορινθιακού κόλπου και την επιστροφή του στο ανοικτό Ιόνιο Πέλαγος, από όπου ήλθε.


Με εκτίµηση,

∆ρ Αλέξανδρος Φραντζής
Πρόεδρος Ινστιτούτου Κητολογικών  Ερευνών Πέλαγος

 

 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.