Σάββατο, 19/09/2020

Κοινοποίηση στο facebook

Αρχική -::- Οι θέσεις μας -::- Οι θέσεις της Ίριδας για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
Οι θέσεις της Ίριδας για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2011 00:00

Δίνουμε στη δημοσιότητα τις θέσεις της Ίριδας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας των μελών της και ανταλλαγής εμπειριών με Κινήσεις και Δίκτυα άλλων Δήμων της Ελλάδας. Η πρότασή μας αποτελεί προσπάθεια προσαρμογής στα δικά μας δεδομένα των λύσεων, που έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλους δήμους της χώρας μας (π.χ. Ελευσίνα, Χανιά, Καλαμάτα) με επιτυχία.


Η σημερινή κατάσταση στο Δήμο Αιγιάλειας

Η παραγωγή και η διαχείριση αποβλήτων συνδέεται στενά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους πόρους. Η παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων αποβλήτων αποτελεί ένδειξη ασύμφορης χρήσης των πόρων, η δε ανάκτηση των ενσωματωμένων στα απόβλητα υλικών και ενέργειας μπορεί να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε τους πόρους καλύτερα. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές για τα απόβλητα μπορούν και πρέπει να έχουν στόχο τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνδέονται με τη χρήση των πόρων.

 

Ο κλάδος της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων στην Ευρώπη έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 100 δις ευρώ. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας και εξασφαλίζει από 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η βιομηχανία ανακύκλωσης προμηθεύει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες πόρων στη μεταποιητική βιομηχανία: τουλάχιστον το 50% του χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των μη σιδηρούχων μετάλλων που παράγονται στην ΕΕ προέρχονται σήμερα από ανακυκλωμένα υλικά.

Ενώ τα σκουπίδια μας αυξάνονται ραγδαία, δυστυχώς ακόμα και σήμερα απουσιάζει μια συγκροτημένη πολιτική σε τοπικό επίπεδο για το πρόβλημα των απορριμμάτων. Η περιοχή μας, όπως και πανελλαδικά, έχει χάσει πολύτιμο χρόνο κατά τον οποίο θα μπορούσαν να είχαν τεθεί οι βάσεις για την δραστική μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των παραγόμενων απορριμμάτων με εφαρμογή της ιεράρχησης των επιλογών, που θέτει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα απόβλητα, δηλαδή την Μείωση παραγωγής αποβλήτων, Ενημέρωση, Διαχωρισμός στην Πηγή, Ανακύκλωση, Εργοστάσια επεξεργασίας.

Παρουσιάζουμε εν συνεχεία τις θέσεις μας που έχουν στρατηγικό στόχο τα μηδενικά απόβλητα σε ένα βάθος χρόνου.

Σήμερα το τοπίο στο Δήμο Αιγιάλειας  είναι απογοητευτικό:

  • με το πρόβλημα των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων να επανέρχεται με τρόπο εμφατικό ειδικά στις όχθες των ποταμών της Αιγιάλειας (Φοίνικα, Σελινούντα, Βουραϊκό, Κράθι κ.α,) αλλά και σε σημεία της ορεινής Αιγιάλειας όπως τα χωριά της Αιγείρας και της Ακράτας,
  • με την αποκομιδή των απορριμμάτων να βρίσκεται σε φάση κάμψης και κυρίως σε φάση ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων όπως φάνηκε και στην περίπτωση εύρεσης σκουπιδιών του Αιγίου πεταμένων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας,
  • με την υπολειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης οι μπλε κάδοι του οποίου ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε κάδους συμβατικών σκουπιδιών, η δε συνολική αποκομιδή έχει μειωθεί τουλάχιστον  στο 1/5 σε σχέση με ένα χρόνο πριν,
  • χωρίς να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης και για άλλου τύπου απορρίμματα, π.χ. οργανωμένη ανακύκλωση για υλικά  και μπάζα οικοδομών.

Οι λύσεις που ακούγονται να προωθούνται, όπως η καύση ή η βιομηχανικού τύπου επεξεργασία των σκουπιδιών, ανεβάζουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης προς όφελος λίγων μεγαλοεργολάβων, ενώ συγχρόνως είναι άκρως αναποτελεσματικές και επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Μπροστά στη γενικευμένη αυτή κρίση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων τονίζουμε ότι λύσεις υπάρχουν και είναι στο χέρι όλων μας να τις πραγματοποιήσουμε! Η λύση όμως σίγουρα δεν είναι να ψάχνουμε διαρκώς πού θα βάλουμε τα σκουπίδια μας με την χωροθέτηση νέων  ΧΥΤΑ ή μονάδων καύσης, ούτε βέβαια να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τη λογική «όχι σκουπίδια στην αυλή μου», όπως συχνά, με λάθος τρόπο, αντιμετωπίζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Τα σκουπίδια όπου και αν καταλήγουν -ακόμα και σε ένα καλά σχεδιασμένο ΧΥΤΑ ή μια σύγχρονη μονάδα καύσης- προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον και στην κοινωνία και είναι άδικο να επιβάλουμε την ταφή ή καύση τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Για μας η λύση βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την κεντρική διοίκηση, την Περιφερειακή/Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τους πολίτες, για να προωθήσουμε μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων, να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων μας κατά 80-90% σε βάθος χρόνου.

Ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης. Στόχος: μηδενικά απόβλητα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ανακύκλωση των ανακυκλούμενων υλικών, την κομποστοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Τι θέλουμε από το δήμο

Να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο ολοκληρωμένα σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Να γίνει η διαχείριση των στερεών αποβλήτων το κύριο θέμα με τη συγκρότηση επιτελικής ομάδας για την άμεση δρομολόγηση της λύσης του.

Η σημερινή κατάσταση πρέπει το συντομότερο δυνατόν να σταματήσει.Η ανεξέλεγκτη διάθεση μέσω ιδιωτών προσβάλλει τους Δημότες νοητικώς και οικονομικώς και το περιβάλλον με τρόπο κακουργηματικό.

Ο Δήμος ρέπει να είναι μπροστάρης σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο δημιουργώντας συμμαχίες και προτίνοντας λύσεις οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά συμβατές.

Η προώθηση σήμερα της λύσης του ΧΥΤΑ στην Παπανικολού μέσα από μια ουδετερότητα του Δήμου είναι απαράδεκτης για τους παρακάτω λόγους:
-    Περιβαλλοντικά δημιουργεί προβλήματα
-    Δεν υπάρχει σήμερα κοινωνική συναίνεση για την προώθησή της.
-    Το προ 15ετίςα νομικό πλαίσιο που την έκανε πρώτη επιλογή σήμερα όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά έχει αντιστραφεί. Η τότε «Καποδιστριακή» συναίνεση των Δήμων σήμερα δεν υφίσταται στα πλαίσια του Καλλικράτη. Επιπλέον με τα πλαίσια της τότε επιλογής, εφ’ όσον δεν υπάρχει συναίνεση, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια η Παπανικολού είναι τρίτη επιλογή.
-    Είναι τριτοκοσμικό το 2011 κράτος μέλος της ΕΕ να δίνει λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω ΧΥΤΑ.

Προτεινόμενες ενέργειες για το Δήμο Αιγιάλειας

Α. Άμεσες (από σήμερα και μέσα σε διάστημα μηνός)

  1. Πάγωμα της όλης διαδικασίας και απόρριψη της δημιουργίας ΧΥΤΑ οπουδήποτε στην Αιγιάλεια ακόμα και λόγω «πίεσης»
  2. Συγκρότηση και λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος και θα εισηγείται στα όργανα του Δήμου.
  3. Οργάνωση της ανακύκλωσης το συντομότερο δυνατόν σε νέες βάσεις για ενημέρωση των Δημοτών και επίβλεψη της όλης διεργασίας. Στόχος ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων στην πηγή (σε 3 ή 4 κατηγορίες) σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των αποβλήτων
  4. Άμεσες κινήσεις για την δρομολόγηση λύσης που αφορά την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Η λύση που προτείνουμε είναι η κομποστοποίηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η υλοποίηση της πρότασής μας προϋποθέτει την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών, ώστε να υπάρξει η συστράτευση όλων για τον κοινό σκοπό που είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας. Με την υλοποίηση της πρότασης η κοινωνία μας επιδεικνύει υπεύθυνη στάση απέναντι στο μέλλον των παιδιών της. Δεν πετάει το μπαλάκι σε άλλους φορείς, περιοχές ή ύποπτα επιχειρηματικά συμφέροντα.  Επιλέγει να διαχειριστεί ή ίδια και να μετατρέψει ένα «πρόβλημα» σε ευκαιρία αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει στα οικονομικά του ίδιου του Δήμου και να αποβεί σε παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.
Καλούμε το Δήμο Αιγιάλειας να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και τους συνδημότες μας να απαιτήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές.

Για το ΔΣ
Περιβαλλοντολογική Δράση για την Αιγιάλεια «Η ίριδα»

 

Είσοδος μέλους
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .me.uk domains. Valid XHTML and CSS.